สื่อเสียงจากสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด

นำเสนอข่าวสาร กิจกรรม ข้อมูลสินค้าและบริการของสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด

RSS »iTunes »

รายการ สหกรณ์ชวนรู้ มกราคม พ.ศ. 2562

30-01-2019

เสนอข่าวสาร กิจกรรม ราคาสินค้า และข้อมูลการให้บริการของสหกรณ์ ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน เวลา 15.05-15.30 น. ทางวิทยุ T.a.b. radio

ข้อมูลเพิ่มเติม   Download

ชนิดของไฟล์: MP3 - ขนาด: 22.68MB - ระยะเวลา: 24:47 m (128 kbps 44100 Hz)
รายการ สหกรณ์ชวนรู้ ธันวาคม พ.ศ. 2561

30-01-2019

เสนอข่าวสารและกิจกรรม พร้อมทั้งราคาสินค้าของสหกรณ์ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน เวลา 15.05-15.30 น. ทางวิทยุ T.a.b. radio

ข้อมูลเพิ่มเติม   Download

ชนิดของไฟล์: MP3 - ขนาด: 22.62MB - ระยะเวลา: 24:43 m (128 kbps 44100 Hz)
ไปที่คลัง episode


สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด

85/1-2 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0-2246-3835 ต่อ 103-104

โทรสาร 0-2248-3639

Website: http://www.tscb.co.th

E-mail: tscb2544 @ gmail.com

Facebook: http://www.facebook.com/tscb2544

Twitter: @tscb2544

Youtube: http://www.youtube.com/tscb2544

Line: tscb2544